Geluidsoverlast

Recent vinden er veel werkzaamheden plaats op de uithof. Zo wordt er gewerkt aan de uithoflijn alswel aan de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht. De SSH geeft de bewoners updates via de mail over werkzaamheden die mogelijk overlast kunnen veroorzaken. Klachten over de werkzaamheden van de uithoflijn kunnen via de volgende link gedaan worden: https://www.uithoflijn.nl/klachten/

Heb je overlast van huisgenoten of andere bewoners in het compplex?  Belangrijk is om eerst te proberen om er zelf uit te komen met de mensen die de overlast veroorzaken. Als dit niet tot verbeteringen leidt kan je contact opnemen met de SSH om te bespreken wat er aan gedaan kan worden.

Andere klachten kunnen bij de SSH ingedient worden.Heb je een klacht, dan is het belangrijk dat je jouw klacht per e-mail (klachten@sshxl.nl) of per brief (Postbus 85042, 3508 AA Utrecht) bij de SSH indient. Op deze manier kan de klacht goed gerregistreerd en doorgestuurd worden naar de juiste afdeling. Binnen vijf werkdagen krijg je een telefonische of schriftelijke reactie.

Heb je zelf problemen met de SSH? Ben je niet tevreden over hoe zij met je klacht omgaan? Via de volgende link https://www.sshxl.nl/huurwijzer/my-house/klacht staan stappen die je dan kan ondernemen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search